Selecteer een pagina

Staetement

Disclaimer

Laatste update: 11-02-2023

Deze Disclaimer beschrijft Onze gebruiksvoorwaarden wanneer U deze Website gebruikt.

Door gebruik te maken van de Website stemt U ermee in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met deze Disclaimer te hebben gelezen en geaccepteerd. Deze Disclaimer is opgesteld met behulp van de TermsFeed Privacy Policy Generator.

Interpretaties en defenities

Interpretatie

De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd.  De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Disclaimer:

  • Bedrijf (in deze Disclaimer aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Staetement.
  • U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot de Website, of het Bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de Website of deze gebruikt, indien van toepassing.
  • Website verwijst naar Staetement, toegankelijk via staetement.nl

Disclaimer

De informatie op de Website is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

Ondanks dat de informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, staat het Bedrijf niet in voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, misbruik van de verbinding of veroorzaakt door technische fouten.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Website aan te brengen.

Disclaimer voor Externe links

De Website kan linken bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn met het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het Bedrijf de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor Fouten en Weglatingen

De informatie die door de Website wordt verstrekt, is alleen bedoeld als algemene richtlijn over zaken die van belang zijn. Zelfs als het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website zowel actueel als nauwkeurig is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden optreden in de informatie op de Website.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor Geuite Meningen

De Website kan standpunten en meningen bevatten die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van een andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

Opmerkingen die door gebruikers zijn gepubliceerd, zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor smaad of procesvoering die voortvloeit uit iets dat is geschreven in of als een direct gevolg is van iets dat in een opmerking is geschreven. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor opmerkingen die door gebruikers zijn gepubliceerd en behoudt zich het recht voor om opmerkingen om welke reden dan ook te verwijderen.

Disclaimer voor E-mail

Het Bedrijf garandeert niet dat e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd vanwege de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s.

Disclaimer voor voorzieningen

Indien U één of meerdere bepalingen van deze Disclaimer niet naleeft, of indien U inbreuk maakt op enig recht van het Bedrijf, behoudt het Bedrijf zich het recht voor de hieruit voortvloeiende schade op U te verhalen, onverminderd haar overige rechten. Daarnaast heeft het Bedrijf te allen tijde het recht om U tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Website, alsook om verdere toegang tot de Website te weigeren.

Auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op deze Website behoren exclusief toe aan het Bedrijf of de specifiek genoemde rechthebbenden. Geen enkel deel van deze Website mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd, gekopieerd, bewerkt, gepubliceerd, verzonden, gedownload, geüpload of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Contact opnemen

Als U vragen heeft over deze Disclaimer kunt U contact met Ons opnemen door deze pagina op Onze Website te bezoeken: staetement.nl/contact

Staetement

INFO

Het woord fotografie is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht. Phōs is licht en graphein is schrijven.

Staetement

MEER DAN FOTO’S

Fotografie incl. fotostyling

maatwerk oplossingen

Persoonlijke aanpak

Klant- en servicegericht

Beschikbaar in het weekend