Meetinstructie

Nieuwe versie van de meetinstructie vanaf januari 2018 

Sinds 1 september 2010 is de BBMI, de branchebrede meetinstructie ingevoerd. Het doel van deze meetinstructie is het vereenvoudigen en uniformeren van het meten van woningen. Ondanks deze verplichte instructie blijkt het toch nog vaak fout te gaan en worden woningen met foutieve vierkante meters verkocht. Oorzaken hiervan zijn onder andere het niet goed inmeten van een woning, het uitgaan van oude bronnen of het naar boven afronden van de oppervlakte om op Funda net in een andere zoekcategorie te vallen. Hierdoor wordt het risico gelopen op schadeclaims. Een correcte inmeting is dus van groot belang.

Naar aanleiding van gebruikerservaringen krijgt de branchebrede meetinstructie een nieuwe versie vanaf januari 2018. In deze versie is het streven naar een nog grotere uniformiteit en transparantie in het inmeten van woningen. De volgende aanpassingen zijn aangebracht:

 

De stappen
De stappen voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte wonen en de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte zijn verduidelijkt. 

Zolders
Er is meer duidelijkheid gecreëerd over het inmeten van zolders. In de praktijk kwam het voor dat onduidelijkheid bestond over het inmeten van zolders en bergzolders. 

Trapkasten
De meetvoorschriften van trapkasten zijn herzien. Omdat met name bij trapkasten het onderscheid tussen de gebruiksoppervlakte wonen en gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte niet altijd helder was, is besloten deze ruimten tot de gebruiksoppervlakte wonen te rekenen. 

Lijst met veel gestelde vragen
Naast de meetinstructies is ook de lijst met veel gestelde vragen geactualiseerd.

 

Staetement is gecertificeerd en meet op basis van deze meetinstructie. Er worden geen oude tekeningen gebruikt, maar de woning wordt op locatie nauwkeurig gecontroleerd en ingemeten met een speciaal laserapparaat. Hierdoor hoeft u niet te twijfelen over de gemeten en berekende meters. Tijdens de inmeting wordt de woning op schaal getekend. Deze tekening vormt de basis voor de 2D en 3D plattegronden. 

Omdat naast de oppervlakte ook de hoogte ingemeten wordt, kan het meetrapport opgesteld worden. In dit meetrapport worden de gebruiksoppervlakten, bruto vloeroppervlakte en bruto inhoud gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten aangegeven. Mede door dit rapport wordt de waarde van de woning bepaald. Het is dus van groot belang dat het inmeten correct en volgens de verplichte meetinstructie gedaan wordt.