Staetement

Privacyverklaring

Contactgegevens
Naam ondernemer: Staetement Vastgoed Visualisatie
Vestigingsadres: Gerstakker 7
3124 XA Schiedam
Telefoonnummer: +31 6 31 33 80 05
E-mailadres: info@staetement.nl
Website: https://staetement.nl

Persoonsgegevens
Staetement Vastgoed Visualisatie verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van een of meerdere diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die (indien van toepassing) worden verwerkt:
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Locatiegegevens
• Bankgegevens
• Website
• IP-adres
• KvK nummer
• BTW nummer
• Gegevens over uw activiteiten op de website
• Beelden gemaakt in opdracht van u

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of  voogd. Er is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@staetement.nl dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Staetement Vastgoed Visualisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor het leveren van goederen of diensten.
• Voor het contact via telefoon of e-mail indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.
• Voor het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.
• Voor het informeren over wijzigingen van producten en diensten.
• Voor het afhandelen van uw betaling.
• Voor het weergeven van een portfolio.
• Als hier een wettelijke verplichting voor bestaat.

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens
Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan ertoe leiden dat diensten niet uitgevoerd kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Staetement Vastgoed Visualisatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het betreft dan partijen voor administratieve ondersteuning, betaalpartners en softwareleveranciers. Deze professionals hebben zich, via een overeenkomst of beroep, te houden aan een geheimhoudingsplicht.

Cookies
Staetement Vastgoed Visualisatie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website door uw browser, op het apparaat waar u de website mee bezoekt, wordt opgeslagen. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kunnen worden. Bij uw eerste bezoek aan de website bent u al geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Duur van opslag
Staetement Vastgoed Visualisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in de boekhouding worden tenminste 7 jaar bewaard om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Staetement Vastgoed Visualisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van u beschikbaar zijn in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@staetement.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek wordt z.s.m. en uiterlijk binnen vier weken verwerkt.

Klachtrecht
Staetement Vastgoed Visualisatie wilt u er tevens op wijzen dat u op grond van de privacywetgeving het recht heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen
Staetement Vastgoed Visualisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk. Staetement Vastgoed Visualisatie maakt gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Staetement Vastgoed Visualisatie op via info@staetement.nl

Info

TEL: +316 31 33 80 05
KvK: 67653855

Bekijk de GRATIS brochure ‘Hoe presenteer ik mijn woning?’ met een handige checklist om uw woning klaar te maken voordat de fotograaf langs komt!

Contact

Wilt u een offerte aanvragen, een afspraak maken of heeft u wellicht overige vragen? Laat het via onderstaand formulier weten.

* VERPLICHT VELD