Selecteer een pagina

Staetement

Privacyverklaring (AVG)

Laatste update: 11-02-2023

Deze Privacyverklaring beschrijft Ons beleid en procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van Uw informatie wanneer U de Website gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Website gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is opgesteld met behulp van de TermsFeed Privacy Policy Generator.

Interpretatie en Defenities

Interpretatie

De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring:

 • Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot Onze Dienst of delen van Onze Dienst.
 • Bedrijf (in deze Privacyverklaring aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Staetement.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een Website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de details van Uw browsegeschiedenis op die Website bevatten, naast de vele toepassingen ervan.
 • Land verwijst naar: Nederland.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Website, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf zijn aangesteld om de Website te faciliteren, om de Website namens het Bedrijf te voorzien, om diensten met betrekking tot de Website uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Website wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Website, hetzij door de Website-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Staetement, toegankelijk via staetement.nl
 • U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Website, of het Bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Website, zoals van toepassing.

Verzamelen en Gebruiken van Uw Persoonlijke Gegevens

Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonlijke Gegevens

Tijdens het gebruik van Onze Website kunnen Wij U vragen om Ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met U op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Woonadres
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • KvK en btw nummer
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Website.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van Uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van Onze Website die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U toegang krijgt tot de Website via een mobiel apparaat, kunnen Wij bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U Onze Website bezoekt of wanneer U toegang krijgt tot de Website via een mobiel apparaat.

Volgtechnologieën en Cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op Onze Website te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om Onze Website te verbeteren en te analyseren. De technologieën die Wij gebruiken kunnen zijn:

 • Cookies of Browsercookies. Een Cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser instrueren om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U sommige delen van Onze Website mogelijk niet gebruiken. Tenzij U Uw browserinstelling zo hebt aangepast dat Cookies worden geweigerd, kan Onze Website Cookies gebruiken.
 • Webbakens. Bepaalde delen van Onze Website en Onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het vastleggen van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “permanente” of “sessie”-cookies zijn. Permanente cookies blijven op Uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer U offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. U kunt meer leren over cookies in het artikel op de Website van TermsFeed.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente Cookies voor de onderstaande doeleinden:

 • Noodzakelijke / Essentiële Cookies
  Type: Sessiecookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze Cookies zijn essentieel om U de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de door U gevraagde diensten niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om U die diensten te verlenen.
 • Cookies Beleid / Kennisgeving Aanvaarding Cookies
  Type: Permanente Cookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze Cookies identificeren of gebruikers het gebruik van Cookies op de Website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteitscookies
  Type: Permanente Cookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze Cookies stellen Ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van Uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat U Uw voorkeuren elke keer dat U de Website gebruikt opnieuw moet invoeren.

Ga voor meer informatie over de Cookies die Wij gebruiken en Uw keuzes met betrekking tot Cookies naar Ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van Onze Privacyverklaring.

Gebruiken van Uw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om Onze Website te voorzien en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van Onze Website.
 • Om Uw account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Website te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Website die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van enig ander contract met Ons via de Website.
 • Om contact met U op te nemen: om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.
 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die Wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die U al hebt gekocht of waar U informatie over heeft aangevraagd, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken te beheren: om Uw verzoeken aan Ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopende onderneming of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarin persoonlijke gegevens die door Ons worden bewaard over Onze Websitegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van Onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van Onze Website, producten, diensten, marketing en Uw ervaring.

Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties

 • Met serviceproviders: Wij kunnen Uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van Onze Website te controleren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen Uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van Bedrijfsactiva, financiering of overname van Ons Bedrijf of een deel ervan aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze gelieerde ondernemingen, in welk geval Wij van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat zij deze Privacyverklaring naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of die samen met Ons onder zeggenschap staan.
 • Met zakelijke partners: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze zakelijke partners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier communiceert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten openbaar worden verspreid.
 • Met Uw toestemming: kunnen wij Uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel bekendmaken.

Bewaartermijn van Uw Persoonlijke Gegevens

Het bedrijf bewaart Uw Persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan Onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als Wij Uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en Onze wettelijke overeenkomsten en Ons beleid te handhaven.

Het Bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van Onze Website te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van Uw Persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de vestigingskantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten Uw provincie, Uw land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van Uw rechtsgebied.

Uw instemming met deze Privacyverklaring, gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt Uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld en dat Uw Persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land tenzij er voldoende controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verwijder Uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om de Persoonlijke gegevens die Wij over U hebben verzameld te verwijderen of te verzoeken dat Wij helpen bij het verwijderen van de Persoonlijke gegevens die Wij over U hebben verzameld. 

Onze Website kan U de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over U te verwijderen vanuit de Website.

U kunt contact met Ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die U aan Ons hebt verstrekt, of deze te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren wanneer wij een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

Openbaring van Uw Persoonlijke gegevens

Zakelijke Transacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonlijke gegevens worden overgedragen. Wij zullen U op de hoogte stellen voordat Uw Persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een andere Privacyverklaring.

Wet en Regelgeving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf worden verplicht om Uw Persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendommen van het bedrijf
 • Mogelijke misstanden in verband met de Website voorkomen of onderzoeken
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Website of het publiek
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van Uw Persoonlijke Gegevens

De veiligheid van Uw Persoonlijke gegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Website richt zich niet tot iemand jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Ons Persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als wij Ons ervan bewust worden dat wij Persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen. 

Als Wij moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van Uw informatie en Uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen we de toestemming van Uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Linken naar andere websites

Onze Website kan linken bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U op een link van een derde partij klikt, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden U ten zeerste aan om de Privacyverklaring van elke site die U bezoekt te bekijken.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de Privacyverklaring of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen Onze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Website, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze Privacyverklaring bijwerken.

U wordt geadviseerd om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij U graag verder als U klachten heeft over de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft U ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact opnemen

Als U vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt U contact met Ons opnemen door deze pagina op Onze Website te bezoeken: staetement.nl/contact

Staetement

INFO

Het woord fotografie is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht. Phōs is licht en graphein is schrijven.

Staetement

MEER DAN FOTO’S

Fotografie incl. fotostyling

maatwerk oplossingen

Persoonlijke aanpak

Klant- en servicegericht

Beschikbaar in het weekend